KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

09.11.2023

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä. Lisäksi hanke edistää vihreää siirtymää ja vahvistaa alueiden elinvoimaa.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti ja Naturpolis toimii osatoteuttajana. Hankkeen tuloksena syntyy yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto, jonka ansiosta yritysneuvonnan laatu paranee ja alueiden väliset erot pienenevät. Lisäksi hanke tuottaa ajantasaista tutkittua tietoa yrityspalveluiden kehittämisen tueksi ja luo toimintamallin tutkijoiden, yrityspalvelu- ja TKI-toimijoiden yhteistyölle. Tämä auttaa alueellisen yritys- ja innovaatiotiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa.

Alueellisesti KASVA-hankkeessa keskitytään kolmeen kehittämisalueeseen: bio- ja kiertotalouden periaatteet, tuoteinnovaatiot sekä yritysten kasvupotentiaali. Bio- ja kiertotalouden työpaketissa luodaan työkaluja materiaalisivuvirtojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Innovaatiotoiminnan työpaketissa tunnistetaan yritysten innovaatiokyvykkyys sekä luodaan digitaalisen valmistustekniikan Fab Lab -innovaatioympäristöt, jotka edistävät tuoteideoiden kokeilua ja alueen teknologiaosaamisen kasvua. Kasvukaista -verkostossa edistetään kasvupotentiaalisten yritysten verkostoitumista ja tuetaan yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä.

Lisätietoja:

Mirva Grann
Projektipäällikkö (KASVA - Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pienyrityksiin)
Minna Tiermas
Minna Tiermas
Projektisuunnittelija (KASVA - Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pienyrityksiin)