Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä

14.06.2024

Yritysten välisellä yhteistyöllä saadaan lisää vaikuttavuutta ja säästetään resursseja myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Koillismaalla kerätään tätä varten tietoa, ennakoidaan ja luodaan alueellisille toimijoille valmiuksia tulevaisuuteen.

– Tiedon jakaminen on elinehto. Esiselvityshankkeessa keräämme pohjatietoa ja sopeutumistoimenpide-ehdotuksia. Tietoa ja ajatuksia mitä kannattaisi tehdä, jotta Koillismaalla olisi kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa, kertoo ISKO-hankkeen projektipäällikkö Ville Happonen.

Vuosia jatkunut vahva yhteistyö on nostanut matkailualan edelläkävijäksi kestävyystyössä. Yksi Naturpolis Oy:n hallinnoiman Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla (ISKO) -hankkeen keskeisistä tavoitteista onkin lisätä yhteistyötä myös muilla toimialoilla.

– Toimenpiteet pitää sopeuttaa toimialoittain. Ei ole hyötyä tehdä hienoja isoja suunnitelmia, jos niitä ei voida toteuttaa. Toivottavasti selvitys poikii konkreettisia toimenpiteitä. Matkailussa on toteutettu paljon yrityslähtöisiä kehittämishankkeita. Matkailu onkin hyvä esimerkki yhteistyön voimasta, kenenkään ei tarvitse kantaa vastuuta yksin, Happonen toteaa.

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastataan tiedolla

Euroopan unionin osarahoittaman Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla (ISKO) -hankkeen tavoitteena on kartoittaa alueen eri toimialojen valmiudet ilmastonmuutokseen ja tunnistaa tärkeimmät kehityskohdat sopeutumisen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Toimialojen välillä on suuria eroja mielipiteissä ja ennakkoluuloissa, näitä pyritään oikaisemaan tutkitun tiedon avulla.

Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, arvioidaan yritysten ilmastonmuutokseen sopeutumisen tilannetta sekä luodaan toimialakohtaisia toimintamalleja. Hankkeessa myös jalkautetaan muualla hyväksi todettuja käytänteitä, tuodaan esille paikallisia mahdollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Tavoitteena on synnyttää yritysverkostoja jatkamaan yhteistyötä.

– Hankeen ensimmäinen työpaja järjestetään kesällä, jolloin yrityksille tuodaan tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Koillismaalla sekä tarjotaan mahdollisuus keskustella Gaia Consulting Oy:n ja Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden kanssa. Syksyn kolme työpajaa suunnitellaan esille nousevien yritysten ja toimialojen tarpeiden mukaisesti, jotta saadaan yrityskenttää parhaiten palveleva kokonaisuus. Toimialakohtaiset toimintasuositukset luodaan liittämällä työpajoissa esiin nousseet huolenaiheet ja ideat Ilmatieteen laitoksen ja Gaian tietoihin, sanoo Happonen.

Kuusamon uusi bio- ja kiertotalousalue Kuubio tarjoaa alustan kestävälle kiertotalousliiketoiminnalle. Kuubiossa tullaan kierrättämään tietoa, materiaaleja ja energiaa. Yritykset, tutkijat ja yrittäjät voivat jakaa ideoita ja luoda yhteistyössä kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Teksti: Kati Halonen. Kuva: Ville Happonen