Kilpailusäännöt Naturpolis Oy

Säännöt koskevat Naturpolis Oy:n verkkosivustolla sekä sosiaalisen median kanavissa (mukaan lukien maanpinnalla.fi-sivusto ja kanavat) järjestettäviä kilpailuja ja arvontoja.

Kilpailun järjestäjä on Naturpolis Oy.

Osallistua voivat kaikki luonnolliset henkilöt, jotka asuvat pysyvästi Suomessa, sen mukaan mitä kilpailukohtaisissa säännöissä on erikseen mainittu. Yhtiön työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun tai arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät voi osallistua.

Osallistuminen kilpailuun tai arvontaan tapahtuu kilpailun kuvaustekstissä mainitulla tavalla, joko lähettämällä osallistumiseen vaadittavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen info@naturpolis.fi , sosiaalisen median kanavissa tykkäämällä ja/tai kommentoimalla kyseisestä julkaisua tai nettisivuilla täyttämällä lomake.

Kilpailun tai arvonnan voittajan valitseminen suoritetaan kyseisen kilpailun päätyttyä nettisivuilla tai sosiaalisen median kanavassa mainittuna ajankohtana. Voittajan valinta voidaan suorittaa myös pyydetyn osallistumisperusteen pohjalta. Naturpolis Oy pidättää oikeuden muokata aineistoa tai jättää voittaja valitsematta.

Kilpailun palkinnot arvotaan tai jaetaan kyseisen kilpailujulkaisussa mainittujen perusteiden nojalla. Palkinnot tulee lunastaa kuukauden sisällä voittajien nimien julkaisusta, ellei muusta ajankohdasta erikseen mainita kilpailun kuvaustekstissä. Palkinnot lunastetaan Naturpolis Oy:n toimistolta osoitteesta Nuottatie 6, 93600 Kuusamo, ellei kilpailujulkaisussa toisin mainita.

Osallistuja hyväksyy nämä säännöt osallistumalla kilpailuun. Osallistumalla kilpailuun, osallistuja hyväksyy myös nimensä ja kuvansa julkaisemisen Naturpolis Oy:n kanavissa, mukaan lukien nettisivut ja sosiaalisen median kanavat ja mahdolliset printtimediajulkaisut.

Naturpolis Oy huolehtii verohallinnon tulorekisteriin ilmoittamisesta sellaisten palkintojen osalta, jotka ovat arvoltaan vähäistä suurempia. Tätä varten voittaneen on ilmoitettava palkintoa noutaessaan ilmoituksen tekemiseen tarvittavat tiedot.

Kilpailuissa kerättyjä tietoja käsitellään Naturpolis Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Naturpolis Oy huolehtii mahdollisen arpajaisveron ilmoittamisesta ja maksamisesta.

 

Päivitetty 20.2.2023