Naturpoliksen yritysilme ja verkkosivut uudistuivat

30.05.2022

Naturpoliksen strategia päivitettiin vuoden 2021 aikana ja strategiapäivityksen yhteydessä syntyi myös päätös uudistaa yritysilme ja verkkosivusto vastaamaan uutta strategiaa ja mahdollistamaan yhtiön palveluista viestimisen entistä paremmin. Verkkosivustouudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuuteen.

Uuden ilmeen suunnittelutyölle suuntaviivoja antoivat Naturpoliksen uusi strategia, sekä Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan strategiat.  Slogan ”Menestyksen verkostoa rakentamassa – Building a network of success” kuvaa yhtiön monipuolista roolia alueen elinkeinoelämän kehittäjänä, toiminnan verkostomaista luonnetta sekä toiminnan innovatiivista otetta. Naturpolis on useissa rajapinnoissa toimiva asiantuntijaorganisaatio. Tutustu strategiaamme täällä.

Logon muotokielessä on korostettu dynaamisuutta ja eteenpäin menevää otetta: tekstin muotokieli on virtaava ja ajaton, mutta silti vahva. Liikemerkkiin on haettu ydinajatus Naturpoliksen strategian mukaisesti yhtiöstä alueellisena suunnannäyttäjänä, johon liikemerkin kompassielementti viittaa.  

Värimaailma kumpuaa suoraan luonnosta, sininen väri kuvastaa vettä ja vihreä metsää: ”Naturpoliksen brändivärit kumpuavat luonnosta. Sinisen sävy kuvastaa Taivalkosken ja Kuusamon runsaita vesistöjä – se on myös viisauden, edelläkävijyyden ja tasapainon väri. Vihreä sen sijaan viittaa vehreisiin metsiin ja edustaa kasvua ja kehitystä. Yhdessä brändivärit liittävät mielikuvat alueen luonnon vetovoimatekijöihin sekä johtamiseen, osaamiseen ja näkemyksellisyyteen.”  

Uudistuksella toteutetaan uuden strategian mukaisia tavoitteita palveluiden tunnettuuden lisäämisestä ja saavutettavuudesta.

Yritysilmeen toteutuksesta vastasi Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy ja verkkosivustouudistuksessa yhteistyökumppanina oli NTRNZ Media Oy.

Sivuston kehittämistyö jatkuu edelleen. Voit antaa meille palautettu uudistuksesta alla:

Lisätietoja uudistuksesta: viestinnän asiantuntija Laura Kilpijärvi laura.kilpijarvi@naturpolis.fi / +358 40 617 2958