Paikalliset työllisyyspalvelupisteet vahvistavat työnhakijoiden polkua työelämään

25.05.2023

Naturpolis Oy:n hallinnoiman JobBoost – Mahdollisuuksien pohjoinen –hankkeen loppuseminaari järjestettiin 23.5.2023. Seminaarissa esiteltiin hankkeessa aikaansaatuja tuloksia ja suunnattiin katse tulevaisuuteen. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä 6.6.2023 saakka.

Hankkeen projektipäällikkö Elise Ylitalo esitteli hankkeen aikana toteutettujen työllisyyspalvelupisteiden Kuusamon Kiepin, Taivalkosken Arpeetin sekä Pudasjärven Kohtaamon toimintaperiaatteita. “JobBoost-hankkeen tavoitteena oli tarjota työnhakijoille helposti saavutettavaa palvelua työllistymisen tueksi sekä työnantajille tukea rekrytointeihin. Jokainen työllisyyspalvelupiste toimii hieman eri tavalla, mutta niiden yhteisenä tavoitteena on tarjota monipuolisia palveluita, kuten työnhaun neuvontaa, koulutusmahdollisuuksien esittelyä ja työnhakijoiden osaamisen tunnistamista”, sanoo Ylitalo.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyi työllisyyspalvelupisteiden pilotointien aikana ja yhteistyön kautta pystyttiin tunnistamaan osaajatarpeita. Esimerkiksi Kainuun ammattiopisto kehitti uusia koulutuksia vastaamaan työelämän tarpeisiin. Näin työnhakijoille tarjoutui entistä laajempia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja lisätä työllistymismahdollisuuksiaan. KSAK Oy kehitti hankkeen aikana uudenlaisen, kaikille avoimen uraohjauspalvelun.

”Hankkeen aikana saavutetut tulokset toimivat hyvänä pohjana tulossa olevalle TE24 uudistukselle”, toteaa Kuusamon kaupungin työllisyysasiantuntija Esa Loukusa. ”Työllisyyspalvelupisteet ovat vakiintuneet osaksi kuntien organisaatioita ja niiden toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen. Ne ovat tärkeä osa paikallista työllisyyden edistämistä”, hän jatkaa.

Kansainvälisille osaajille on tarvetta

Tällä hetkellä Kuusamossa eläköityy työntekijöitä enemmän kuin nuoria tulee työmarkkinoille. Maahanmuuttajien työllistyminen on vaikuttanut valtakunnallisen työllisyysasteen nousuun, ja esimerkiksi opiskelemaan muuttaneiden työllisyysaste nousee kantaväestöä korkeammalle tasolle 5–10 vuotta maahanmuuton jälkeen.

Seminaarissa puhunut erityisasiantuntija Mari Taverne korosti strategiatyön merkitystä maahanmuuttotyön johtamisessa. “Erityisesti huomioitavaa on se, että lainsäädäntöuudistusten myötä, kunnille siirtyy myös moninaista toimivaltaa ja rahoitusta, joilla se pystyy ohjaamaan palvelutuotantoa. Resurssien tehokkaan hyödyntämisen tueksi tarvitaan strategista työskentelyä”, Taverne avasi.

Osaajamarkkinoinnilla vetovoimaa

Hankkeessa on etsitty ratkaisuja työvoimahaasteeseen myös osaajamarkkinoinnin keinoin. Hankkeessa luotu yhtenäisen työssäkäyntialueen Maan pinnalla-konsepti toimii alustana tarinoille, jotka tuovat esille alueen mahdollisuuksia hyvänä paikkana työskennellä, asua ja yrittää. Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kuntien yhteistyötä on tiivistetty markkinoinnin saralla ja kampanjointia on tehty strategisesti pääasiallisesti somekanavia hyödyntäen.

“Tulevaisuudessa konsepti mahdollistaa osaaja- ja asukasmarkkinoinnin suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden ja tavoitteena on laajentaa tekemistä kansainvälisiin markkinointikampanjoihin sekä yrittäjyyden mahdollisuuksista kertomiseen”, päättää Naturpoliksen viestintä- ja markkinointipäällikkö Laura Kilpijärvi.  

ESR-rahoitteisessa JobBoost-hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillismaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin.