Retkipyöräily rokkaa – Suosittu pyöräilymuoto vahvistaa jalansijaansa Ruka-Kuusamossa

29.09.2023

Pyörälenkit sora- ja hiekkateillä ovat monelle kuusamolaiselle tuttu kesäinen harrastus, joka vie pyöräilijän nauttimaan luonnosta, ja tutustumaan alueen monipuolisiin kylä- ja maaseutumaisemiin. Pyörälenkillä ollessaan harva paikallinen polkija kuitenkaan hoksaa harrastavansa retki- eli gravel-pyöräilyä. Retkipyöräily on etenkin Keski-Euroopassa erittäin suosittu pyöräilyn muoto, ja Suomessa laji kasvattaa koko ajan suosiotaan. Retkipyöräilyyn liittyy myös iso potentiaali matkailun näkökulmasta katsottuna.

Sen jälkeen, kun Ruka voitti syyskuun puolivälissä vuoden Bike Park 2023 -palkinnon ensimmäisenä pohjoisen keskuksena, on luonnollista jatkaa monipuolisten pyöräilyolosuhteiden kehittämistä alueella. Siksi Ruka-Kuusamossa toteutetaan syyskuusta alkaen retkipyöräilyn reittisuunnitelma ja konseptointi. Kehitystyön tavoitteena on tunnistaa vetovoimaisia pyöräilyreittejä Kuusamon ja Rukan alueelta, jotka hyödyntävät olemassa olevia sora- ja hiekkateitä. Syntyvät reitit voivat olla pituudeltaan jopa 80 kilometriä ja ne suunnataan palveluiden ja luontonähtävyyksien oheen, reittikokemusta monipuolistamaan. Tavoitteena on löytää myös yhdysreitti Kuusamon ja Rukan keskusta-alueiden välille.

”Gravel-pyöräily on niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin vahvassa nosteessa pyörämatkailun teemassa. Tähän liittyen Ruka-Kuusamon sora- ja hiekkatiet tarjoavat upeita mahdollisuuksia. Kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta ja kestävästä reittikehityksestä, jossa huomioidaan eri toimijoiden roolit sekä kohde- ja käyttäjäryhmien odotusarvot. Gravel-pyöräily on siitä upea juttu, että sitä voi harrastaa hyvin matalalla kynnyksellä tarjoten hienon mahdollisuuden luontoelämyksiin, joita seudulla todellakin löytyy”, toteaa Allegra Nordics Oy:n toimitusjohtaja Mikko Saarinen. Allegra Nordics toimii kehitysprojektin asiantuntijatahona.

Käynnistyneen kehitystyön myötä syntyvä reitistö palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin.

”Näin pyöräilyä harrastavan paikallisen näkökulmasta katsottuna olen tosi iloinen tästä projektista. Syntyvä reitistö tarjoaa meille pyöräilyn harrastajille mahdollisuuden löytää uusia reittejä ja sitä kautta monipuolistaa harrastamista. Uskon, että hyvin suunniteltu reitistö myös innostaa uusia harrastajia gravel-pyöräilyn pariin. Meillä on täällä paljon teitä, reittejä ja hienoja maisemia, jotka aukeavat suoraan kotiovelta, kun vain tietää minne suuntaan lähteä. Se, että tavoitteena on tehdä reittejä myös Kuusamon keskustan ympärille, on tosi hieno juttu meidän keskustassa asuvien kannalta”, iloitsee kuusamolainen pyöräilyharrastaja Kristiina Palosaari.

Kehitystyön yhtenä tavoitteena on kehittää retkipyöräilyn ympärille uutta matkailuliiketoimintaa. Ensimmäiset kokemukset tästä saatiin jo tämän vuoden elokuussa, kun Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen -hankkeessa toteutettiin retkipyöräilyä ja ruokamatkailua yhdistävä tuotepilotointi. ”Tämä kaksipäiväinen kulinaristeille suunnattu pyöräilyloma oli toimiva kokonaisuus. Pilotoinnin tuloksena saatiin luotua hyvä pohja eripituisiin ja -sisältöisiin tuotepaketteihin. Mukana olleiden yritysten on tarkoitus saada tuotteita myyntiin jo ensi kesäksi”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Jenni Kallioniemi Naturpolikselta.

Retkipyöräilyn kehittämisen myötä syntyvä reitistö tulee lisäämään Ruka-Kuusamon alueen matkailullista vetovoimaa lumettomaan aikaan kohdistuen, ja tukee siten matkailun sesonkivaihteluiden tasaamista. Sesonkivaihteluiden tasoittuminen talven ja kesän välillä edistää koko Kuusamon alueen elinkeinoelämän kehittymistä.

”Kesämatkailumme eteenpäin viemisessä on se hieno asia, että täällä Kuusamossa on todella paljon olemassa olevaa, mikä ei vaadi kovinkaan paljon uuden kehittämistä, mutta kylläkin vahvaa viestintää. Tämä gravel-pyöräily on siitä oiva esimerkki. Kuusamon upeassa luonnossa kulkee lukuisia upeita pyöräiltäviä hiekkateitä ja teiden varsilla on lukuisia hienoja vierailukohteita – Kuusamon kesä parhaimmillaan!” tiivistää toimitusjohtaja Mats Lindfors Ruka-Kuusamo Matkailu ry:sta.

Retkipyöräilyn kehityskokonaisuus toteutetaan Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi (ReiNo) -hankkeen toimenpiteenä, Naturpolis Oy:n ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimesta. Hanke kehittää alueen kansainvälistä matkailua matalasesonkien kysyntää edistämällä ja matkailun sesonkivaihteluja tasaamalla. Retkipyöräilyn tuotteistaminen on vain yksi osa hankkeen lukuisista toimenpiteistä. Hanke on ylimaakunnallinen ryhmähanke, jonka toimenpiteet ulottuvat myös Taivalkoskelle, Pudasjärvelle, Sallaan ja Suomussalmelle. Jokaisella alueella on oma budjetti aluekohtaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Ryhmähankkeen budjetti on 2,3 M€, josta Euroopan aluekehitysrahaston myöntämän tuen osuus on 80 %. Hanke kestää toukokuun loppuun 2026.