Suomen seutukaupunkien korkeakouluvision ja -strategian virtuaalinen julkistamistilaisuus 2.2.2023

19.01.2023

Tervetuloa Suomen seutukaupunkien korkeakouluvision ja -strategian julkistamistilaisuuteen virtuaalisesti to 2.2.2023 klo 13.00-15.00!

Ohjelma:

13.00 Tilaisuuden avaussanat & korkeakouluvision ja strategian merkitys seutukaupungeille Anna Kaisa Pusa | Kurikan kaupunginjohtaja & Seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja

13.15 Seutukaupunkien korkeakouluvisio ja strategia Krista Keränen | Vision Factory

13.35 Näkökulmia seutukaupunkien korkeakouluvision ja strategien eteenpäin viemiseen Atte Jääskeläinen | Ylijohtaja Korkeakoulu ja tiedepolitiikan osasto, Opetus ja kulttuuriministeriö

14.00 Yrittäjän näkökulma Aki Nummela | Startup yrittäjä, Inlisol

14.20 Inspiraatiokeskustelu panelistit ja yleisö Vetäjänä Krista Keränen | Vision Factory

14.45 Yhteenveto ja jatkoaskeleet Jarkko Malmberg | Sastamalan kaupunginjohtaja & Seutukaupunkiverkoston varapuheenjohtaja

Linkki Teams-tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVmNDkzZWUtM2JkMy00N2JiLThlYjktZjJkM2I2Njc1YjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225958df8d-0ff8-4c58-b15d-0835f39c053a%22%2c%22Oid%22%3a%223e39c92f-8863-4368-aecc-69f1ec3c75d6%22%7d 

Kutsua saa jakaa! Tilaisuus ei edellytä ennakkoilmoittautumista.