Toimiva oppilaitosyhteistyö avaa yrityksille erilaisia mahdollisuuksia

18.04.2023

Kuusamon kaupungilla on parhaillaan käynnissä merkittävä Kuusamo Kampuksen kehittäminen osaamisen ja elinvoiman vahvistamiseksi.

Tavoitteena on rakentaa monipaikkainen alueen ja sen lähiympäristön elinvoimaa edistävä monialainen toisen ja korkea-asteen koulutuksen oppimisympäristö. Keskeistä on jatkuvan oppimisen yhteistyömallit, jotka mahdollistuvat verkosto- ja yritysyhteistyössä. Yhdessä oppilaitosten ja yritysten kanssa kehitetään joustavia tapoja suorittaa opintoja ja kehittää osaamista läpi elämän huomioiden elinkeinoelämän nykyiset ja tulevat osaamistarpeet.

Oppilaitosyhteistyö voi olla paljon muutakin kuin perinteistä työelämässä oppimista. Yhteistyötä voidaan tehdä mm. loppu- ja projektitöiden yhteydessä, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tai hankkimalla yhteisiä koneita- ja laitteita. Oppilaitosyhteistyön kautta on mahdollisuus rakentaa positiivista mielikuvaa työpaikasta opiskelijoiden keskuudessa ja parantaa rekrytointimahdollisuuksia. Kampuksen kehittämisen yhteydessä edistetään myös yrityksiin sijoittuvien oppimisympäristöjen ja yhteisten toimintaympäristöjen rakentumista niin, että toiminta palvelee sekä yritystä että oppilaitosta.

Hyödynnä mahdollisuus ja tule rakentamaan Kuusamo Kampusta.

Tarkempaa tietoa Kuusamo Kampus – monipaikkaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteistyöalustana -hankkeesta Kuusamo Kampus – Kuusamo