Työnantaja! Hyödynnä Kuusamon kaupungin tukia työllistämisessä

13.05.2022

Kuusamon kaupungilla on tarjolla erilaisia työllistämisen tukimuotoja yksityisille ja kolmannen sektorin työnantajille, jotka työllistävät kuusamolaisia nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä. Työllistämisavustuksia koordinoidaan Naturpoliksen Työllisyyspalvelun kautta, joka tarjoaa työnantajille myös maksuttomia rekrytointipalveluja.  

Nuorten kesätyötuki alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden ja työttömien työnhakijoiden palkkauksen tueksi

Nuorten kesätyöllistämisessä voi hyödyntää kesätyöseteliä. 200 euron arvoinen kesätyöseteli maksetaan työnantajille 2007 tai aiemmin syntyneiden kuusamolaisten opiskelijoiden tai työttömien työnhakijoiden kesätyöllistymisen tukemiseksi. Tukea maksetaan vähintään kahden viikon työsuhteeseen ajalla 1.5.-31.9.2022. Työnantajalla tulee olla suomalaisen Y-tunnus. Työ voi tapahtua myös Kuusamon ulkopuolella. Kesätyötukea voi hakea 30.10.2022 asti.

Nuorten työllistämistuki alle 30-vuotiaille nuorten työllistämisen tueksi

Nuorten työllistämistuki on tarkoitettu edistämään nuorten nopeaa työllistymistä. Työnantajalle maksetaan tukea alle 30-vuotiaden työttömän (tai työttömyysuhan alla olevan) työntekijän palkkaamiseen. Tukea voi hakea myös nuoren vähintään kuukauden kestävään kesätyöhön. Tuki on 50 % työsopimuksessa määritellystä palkasta kuitenkin enintään 1 000 €/kk. Tukea voi saada 1-12kk.

Kuntaosuusavustus pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tueksi

Kuntaosuusavustus on tarkoitettu niille työnantajille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen (vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneen) kuusamolaisen henkilön työhön.  Kuntaosuusavustus on tarkoitettu työntekijästä aiheutuvien muiden kuin palkkakustannusten kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa kunnes työntekijän työssäoloehto täyttyy (26 viikkoa tai palkkatukityössä 35 viikkoa). Avustusta maksetaan palkattavan työttömyyden keston perusteella 75-100 €/viikko. 

Yhdistyksen pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tueksi

Yhdistyksen alkurahoitus on tarkoitettu niille voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja säätiöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen kuusamolaisen työhön. Alkurahoitus (100 €/kk) voidaan maksaa kerralla työsuhteen alussa työsopimuksen keston mukaisesti, enintään 12 kk (1 200 €). 

Työllistämistukien myöntämisen ehdoista sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät täältä

Lisätietoa voit kysyä myös puhelimitse numerosta 040 660 2000  tai sähköpostilla tyollisyyspalvelut@naturpolis.fi