Koulutusta hallitustyötä jo tekeville ja sitä harkitseville – Hyväksytty hallituksen jäsen® (HHJ)-kurssit keväällä 2023!

 

Hyväksytty hallituksen jäsen – HHJ:n tarjoama suosittu hallituskoulutus innostaa aloittamaan ja kehittämään hallitustyöskentelyä sekä tarjoaa uusia ideoita vallitsevien näkökulmien ja toimintatapojen uudistamiseen. Se soveltuu jo hallitustyötä tekevälle tai sitä harkitsevalle.

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan – myös etäosallistumismahdollisuus!

Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta, ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yritysten näkökulmasta ja yritysesimerkkien kautta käytäntöön soveltaen

Kurssin asiantuntijoina toimivat kokeneet hallitusammattilaiset.

 

Aikataulu
Oulu I                  Nivala                  Oulu Perheyritys

  1. jakso: Hyvä hallintotapa                                                                     31.1.                    15.2.                    20.4.                    klo 12-17.50
  2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi                                14.2.                    1.3.                      3.5.                      klo 12-17.20
  3. jakso: Strategiatyö                                                                              21.2.                    16.3.                    10.5.                    klo 12-17.10

Ryhmätyö                                                                                                   28.2.                    22.3.                    23.5.                    klo 12-16.30

  1. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus                              15.3. 29.3.                  30.5.                    klo 12-19

Aiempien kurssien palautteita:
”HHJ on avannut silmät monessa asiassa.”
”Hyvä kurssi, suosittelen mielelläni tätä eteenpäin.”
”Hyviä luentoja ja hyvä porukka”
”Selkeytti hallituksen roolia”
”Ryhmätyöt antoisia ja hyödyllisiä”

Henkilökohtainen rekisteröityminen ja ilmoittautuminen:
https://verkkoasiointi-hhjfi.pwire.fi/liittymislomake/perustiedot/

 

Lisätietoja:

Riitta Schroderus, riitta.schroderus@chamber.fi, puh. 050 338 9350

Tilinpäätös, verotus ja veroilmoituksen toimittaminen
24.1.2023 klo 9.00-16.00, Oulu/etä

 

Tulojen, menojen, varallisuuden ja tulolähteiden käsittelyn erot kirjanpidossa ja verotuksessa ovat joissakin tapauksissa merkittäviä. Jo kirjanpitoa tehtäessä on otettava huomioon tilinpäätökseen ja verotukseen vaikuttavat asiat.

Asiantuntijana veroasiatuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/tilinpaatos-verotus-ja-veroilmoituksen-toimittaminen-2412023-oulu?variant=429737494447

 

HHJ Hallitus ja vastuullisuus
9.2.2023 klo 9.00-16.00, Oulu/etä

 

Hallitus vastuullisuuden asialla -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin.

Kenelle? Koulutus on suunnattu erityisesti hallitusten jäsenille, yrittäjille, omistajille ja johtajille sekä hallitustyöstä kiinnostuneille.

Asiantuntijana toimii VT, HHJ PJ, Business Coach Katri Sipilä, Deve Partners.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/hhj-hallitus-ja-vastuullisuus-etakoulutus-10112022-oulu?variant=42894386036885

 

Myynnin kannattavuus ja hinnoittelulaskelmat
16.2.2023 klo 9.00-12.00, etä

 

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laskelmia myynti- ja hinnoittelupäätösten tueksi. Näin ollen koulutus sopii sekä myynnin että talouden ammattilaisille. Koulutus lähtee liikkeelle siitä, että varmistetaan talousraportoinnin kyky tuottaa luotettavaa katelaskennan tietoa myynti- ja hinnoittelupäätösten tueksi.

Lisäksi koulutuksessa mm. paneudutaan joihinkin sudenkuoppiin, joihin helposti astumme esimerkiksi hinnoittelupäätöksissä. Lopuksi koulutuksessa käsitellään tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista, jolla varmistamme, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan yrityksen asiakkaalle tuottamasta lisäarvosta.

Laskimet mukaan!

Asiantuntijana KTT, DI Toivo Koski, Tulosakatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/myynnin-kannattavuus-ja-hinnoittelulaskelmat-etakoulutus-1622023-oulu?variant=43044617289877