Eduskuntaan päätettäväksi tuleva yrittäjiä koskeva YEL-uudistus ei palvele pohjoisessa asuvaa moniala- ja yksinyrittäjää

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjille on tullut voimakasta viestiä alueemme yrittäjiltä tekeillä olevasta YEL-uudistuksesta, joka tulee eduskunnan käsiteltäväksi kesälomien jälkeen. Nyt esitetyssä muodossa uudistus aiheuttaa yrittäjien keskuudessa valtavasti närää ja siitä löytyy yrittäjien näkökulmasta monta ongelmakohtaa.

Yrittäjä haluaa vapauden päättää itse omasta eläketurvasta

Aloittaessaan yritystoiminnan yrittäjä ottaa aina riskin. Tähän liittyy se, että omasta eläketurvasta huolehtiminen on asia, jonka yrittäjä haluaa itse määritellä. Tämäkin on osa yrittäjyyttä ja yrittäjäriskin ottamista ja osa yrittäjistä haluaa hoitaa oman eläketurvansa muilla keinoin vapaaehtoisesti. Toisaalta erityisesti nuorille yrittäjille, osa-aika yrittäjille, tuoreille yrittäjille ja yksinyrittäjille, joilla tulotaso on pieni, on sula mahdottomuus lähteä maksamaan korkeampia maksuja, vaikka eläketurvasta ja siten sosiaaliturvasta huolehtiminen YEL:n kautta houkuttaisikin. Erityisesti tämän yrittäjäryhmän näkemys on, että jos heidän eläkemaksunsa määritellään muiden työntekijöiden palkan perusteella, heidän nykytoimeentulonsa vaarantuu ja on järkevämpää lopettaa yritystoiminta. Pohjois-Pohjanmaalla on noin 17000 yritystä ja näistä 65 % on yksinyrittäjiä, määrällisesti noin 11000. Uudistuksen läpimeno tällaisenaan vaarantaisi ja tekisi mahdottomaksi yritystoiminnan jatkamisen liian monella.

Mediaanipalkan sijaan pitäisi YEL-maksun määräytyä enemmän yrittäjien omalle arviolle omasta työpanoksesta ja yritystoiminnan tasosta. Yhtenä uhkana on esitetty myös, että pohjoisen yrittäjät maksavat etelän yrittäjien eläketurvan, koska mediaanipalkat ovat etelässä korkeampia kuin täällä pohjoisessa. Tässä voi olla kyse siis myös aluepolitiikasta ja alueen elinvoimaisuudesta.  Tämän lisäksi monilla aloilla voi olla vaikeaa vaikea määritellä työaikaa/mediaanipalkkaa, esim. jos pyörittää vaikka sijoitusyhtiötä, verkkokauppaa, jossa myydään esim. verkosta ladattavaa materiaalia jne. Työmäärät ja tulokset vaihtelevat varmasti paljon ja työaika ei välttämättä ole missään suhteessa liikevaihtoon/tulokseen. Monialayrityksiä on paljon meidänkin alueellamme.

Selvää on, että YEL-järjestelmää tulisi kehittää paremmaksi, mutta ei nyt esitetyllä tavalla. Mikäli uudistus menee tällaisenaan eduskunnassa eteenpäin, tulee se aiheuttamaan todennäköisesti yritysten lopettamisia, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

YEL-uudistus on nyt alueemme yrittäjille todella iso edunvalvonnallinen asia, joka täytyy eduskunnassa todella huolella ja harkiten nyt käsitellä. Koko kansatalouden näkökulmasta on tärkeää, että yrittäjälle säilyy halu ottaa yrittäjäriskiä ja yrittää. Sen tyyppiset päätökset, jotka vievät yrittäjiltä motivaation yrittää ja heikentävät yrittämisen toimintaedellytyksiä, eivät voi olla eduskunnan tahtotila.

YEL-uudistuksen osalta on ennen varsinaista päätöksentekoa, nyt tarkasti vielä kuunneltava yrittäjien mielipiteitä ja asiantuntemusta, jotta uudistus palvelee yrittäjiä vieläkin paremmin eikä heikennä yrittäjien tilannetta, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen.

YEL-uudistuksesta on viestitty alueemme kansanedustajille ja kirjoitettu mielipidekirjoitus Kalevaan 3.8.2022.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, 
marjo.kolehmainen@yrittajat.fi tai p. 050 5277 288
Puheenjohtaja Jussi Riikonen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
jussi.riikonen@yrittajat.fi tai 040 3100 501.