Kauppakamari kouluttaa

Suhdannevaihtelut ja taloudellisten riskien hallinta


21.11.2023 klo 9.00-12.00, etä

 

Riskienhallinnan merkitys liiketoiminnan ohjauksessa korostuu taloudellisesti epävarmoina ja epävakaina aikoina.

Liiketoiminnan ohjauksessa on varauduttava siihen, että toimintaympäristön muutokset saattavat heijastua liiketoimintaan hyvinkin nopeasti. Riskienhallinnalla on keskeinen rooli odotettuihin ja odottamattomiin muutoksiin varautumisessa.

Tule kuulemaan miten suhdannevaihtelut vaikuttavat eri talouden riskeihin ja miten niitä hallitaan!

Koulutuksen asiantuntijana toimii KTT, DI Toivo Koski, Oy In-Hand Finland Ltd. Hän on yritystalouden rautainen ammattilainen, hyvin käytännönläheinen ja erittäin innostava kouluttaja.


Lisätiedot ja ilmoittautuminen
: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/suhdannevaihtelut-ja-taloudellisten-riskien-hallinta-etakoulutus-21112023-oulu?variant=46640419930443

 

 

Osakeyhtiön tilinpäätös


14.12.2023 klo 9.00-16.00, Oulu/etä

 

Tervetuloa käytännönläheiseen koulutukseen, jossa käsittelemme merkittävimmät kirjanpitolain säännökset ja niiden vaikutukset laadittaviin tilinpäätöksiin. Koulutuksen oppien avulla pystyt varmistamaan yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuuden voimassa olevien säännösten mukaisesti! 


Koulutuksen asiantuntijana toimii KHT Henry Kampman, R
evisium Oy. Hänellä on pitkäaikainen kokemus tilinpäätöksiin liittyvien kysymysten kouluttamisesta. Aiemmassa työssään hän on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/osakeyhtion-tilinpaatos-14122023-oulu?variant=46640601366859

 

 

Kansainvälistä kasvua tavoittelevan pk-yrityksen edustaja – tervetuloa
Kansainvälisen kaupan kehittämisvalmennukseen keväällä 2024 Oulussa!

Valmennus on suunnattu kansainvälistä kasvua hakevien PK-yritysten toimitusjohtajille sekä vientijohtajille ja -päälliköille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja laajentaa verkostojaan. Ohjelma soveltuu myös hyvin kv. kasvua tavoittelevien yritysten hallitusten jäsenille.

Valmennuksessa käydään läpi kansainvälisen jakelu- ja myyntiverkoston rakentamista ja johtamista sekä toimittaja- ja hankintaverkostojen johtamista. Ohjelma sisältää lisäksi käytännön osion kansainväliseen kauppaan liittyvistä sopimuksista, asiakaskirjoista ja riskinhallinnasta. Jokaisessa jaksossa on myös mukana yksi case-esimerkki. 

Osallistujat saavat näkemyksellistä valmennusta kansainvälisen myynnin strategisesta suunnittelusta, käytännön myynti- ja markkinointityöstä sekä kansainvälisen liiketoiminnan käytännön johtamisesta.

Valmennuksessa on mahdollista myös sparrauttaa oman organisaation kv. strategiaa.

Asiantuntijoina toimivat MIF:n kokeneet kansainvälisen kaupan kouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/kansainvalisen-kaupan-kehittamisohjelma-202-1262024-oulu?variant=46944571392331