Kauppakamari kouluttaa

Palkanlaskijan päivä 16.5.2023 klo 9.00-16.00, Oulu/etä

Päivän aikana perehdytään palkanlaskennan näkökulmasta ajankohtaisiin lakimuutoksiin sekä muihin palkanlaskennassa toistuviin kysymyksiin. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa lomautus- ja työsuhteen päättämistilanteita palkkahallinnossa sekä vuosilomia koskevia erityistilanteita.

Koulutuksen asiantuntijana toimii työoikeuteen erikoistunut asianajaja, varatuomari ja osakas Kaija Pulkkinen, Eversheds Asianajotoimisto Oy:n Oulun toimistolta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/palkanlaskijan-paiva-1652023-oulu?variant=43109854019733

 

Koulutusta hallitustyötä jo tekeville ja sitä harkitseville – Hyväksytty hallituksen jäsen® (HHJ)-kurssit syksyllä 2023!

Hyväksytty hallituksen jäsen – HHJ:n tarjoama suosittu hallituskoulutus innostaa aloittamaan ja kehittämään hallitustyöskentelyä sekä tarjoaa uusia ideoita vallitsevien näkökulmien ja toimintatapojen uudistamiseen. Se soveltuu jo hallitustyötä tekevälle tai sitä harkitsevalle.

Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta, ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yritysten näkökulmasta ja yritysesimerkkien kautta käytäntöön soveltaen.

Asiantuntijoina toimivat kokeneet hallitusammattilaiset.

Aikataulu

Oulu I                Oulu II
1. jakso: Hyvä hallintotapa                                    30.8.                  2.11.                  klo 12.00-17.50
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi    12.9.                  15.11.                klo 12.00-17.20
3. jakso: Strategiatyö                                             20.9.                  23.11.                klo 12.00-17.10
Ryhmätyö:                                                             4.10.                  30.11.                klo 12.00-16.30
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus    17.10.                12.12.                klo 12.00-19.00

 

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan Oulussa 30.8.2023 käynnistyvään kurssiin – myös etäosallistumismahdollisuus!

https://palvelu.hhj.fi/kauppakamarit/oulun-kauppakamari/hhj-kurssi-2023-08-oulu-myos-eta/

Lisätiedot:

Riitta Schroderus, riitta.schroderus@chamber.fi, puh. 050 338 9350

 

Hyväksytty myyntijohtaja®  (HMJ) -koulutus tähtää yritysten kasvuun!
– uutta boostia myynnin johtamiseen ja kehittämiseen!

HMJ-koulutus on erittäin käytännönläheinen ja tiivis paketti, jossa kokemusten jakaminen osallistujien kesken on suuressa roolissa. Koulutuksen aiheet on pureskeltu sellaisiksi, että kurssilainen niistä varmasti hyötyy. Lähikoulutuksen ansiosta ryhmät ovat tiiviitä ja verkostot kantavat myös työelämän puolelle.

Kurssi valmentaa osallistujia myyntiorganisaation suorituskyvyn nostamiseen ja myynnin nykyaikaiseen johtamiseen. Sparraustyyppisen opiskelun lisäksi kurssilla tehdään omaan yritykseen myyntistrategia tai päivitetään olemassa olevaa.

Neliosainen HMJ-kurssi on suunnattu B2B myynninjohtajille, näistä tehtävistä kiinnostuneille sekä myynnin kehittämisestä kiinnostuneille

Aikataulu
1 jakso: Myynnin strategia ja suunnittelu     3.10.2022 klo 9-14
2. jakso: 
Myynnin tavoitteet ja mittarit          1.11.2022 klo 9-14
3. jakso: 
Myyjien johtaminen ja esihenkilötyö 21.11.2022 klo 9-14
4. jakso: 
Myynnin tukeminen                                            18.1.2024 klo 9-15.30

Lisätiedot ja ilmoittautuminen https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/hyvaksytty-myyntijohtaja-hmj-kurssi-3102022-1812024-oulu?variant=46495407604043