Koulutusta hallitustyötä jo tekeville ja sitä harkitseville – Hyväksytty hallituksen jäsen® (HHJ)-kurssit keväällä 2023!

Hyväksytty hallituksen jäsen – HHJ:n tarjoama suosittu hallituskoulutus innostaa aloittamaan ja kehittämään hallitustyöskentelyä sekä tarjoaa uusia ideoita vallitsevien näkökulmien ja toimintatapojen uudistamiseen. Se soveltuu jo hallitustyötä tekevälle tai sitä harkitsevalle.

Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta, ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yritysten näkökulmasta ja yritysesimerkkien kautta käytäntöön soveltaen.

Asiantuntijoina toimivat kokeneet hallitusammattilaiset.

Aiempien kurssien palautteita:
”HHJ on avannut silmät monessa asiassa.”
”Hyvä kurssi, suosittelen mielelläni tätä eteenpäin.”
”Hyviä luentoja ja hyvä porukka”
”Selkeytti hallituksen roolia”
”Ryhmätyöt antoisia ja hyödyllisiä”

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan Oulussa 28.3.2023 käynnistyvään kurssiin – myös etäosallistumismahdollisuus!

https://palvelu.hhj.fi/kauppakamarit/oulun-kauppakamari/hhj-kurssi-2023-03-oulu-myos-eta/

Tarjolla on myös Perheyritys HHJ-kurssi joka sisältää asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännönläheisiä esimerkkejä erilaisten perheyritysten hallitustyöskentelystä ja sen merkityksestä menestyksessä. Kurssilla ratkotaan ryhmätöinä todellisten yritysten hallitustyön kysymyksiä.

Kurssin järjestävät Oulun kauppakamari yhdessä Hallituspartnerit ry:n ja Perheyritysten liiton kanssa.

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan Oulussa 20.4.2023 käynnistyvään kurssiin –  myös etäosallistumismahdollisuus!
https://palvelu.hhj.fi/kauppakamarit/oulun-kauppakamari/hhj-perheyrityskurssi-04-2022-oulu/

Henkilökohtainen rekisteröityminen ja ilmoittautuminen:
https://verkkoasiointi-hhjfi.pwire.fi/liittymislomake/perustiedot/

Lisätietoja:

Riitta Schroderus, riitta.schroderus@chamber.fi, puh. 050 338 9350

Etä- ja hybridityön juridiikkaa
– miten onnistua etä- ja hybridityön johtamisessa


28.2.2023 klo 9.00-12.00, etä

Koulutuksessa käsitellään etätyön juridisia kysymyksiä ja annetaan käytännön vinkkejä toimivaan etä- ja hybridityön johtamiseen. Koulutuksen pääpaino on ennakoinnissa, esimerkiksi huolellisesti laaditulla etätyöohjeistuksella voidaan varautua moniin riskeihin jo ennakolta.

Koulutuksessa käsitellään mm. etätyöohjeistuksen laatimista, tietosuojan toteutumista etätyössä, miten hyödynnetään työaikajoustoja, miten tavoitteet asetetaan etä- ja hybridityössä.

Asiantuntijana lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/eta-ja-hybridityon-juridiikkaa-etakoulutus-2822023-oulu?variant=43087699542165

Tullimenettelyt ja tulliverotus tutuiksi – sujuvoita vienti- ja tuontiprosessiasi!


22.3.2023 klo 9.00-12.00, etä

Tulliriskien minimoimiseksi ja tullirasitteen optimoimiseksi vientiä ja maahantuontia harjoittavien yritysten kannattaa tuntea tullauksen perusteet, kuten tullausarvon oikea määrittäminen, tavaroiden luokittelu tullitariffiin sekä vienti- ja erityismenettelyt. 

Tämä kolmetuntinen tullikoulutus antaa vankan perustan tullisääntöjen ymmärtämiseen. Koulutuksen jälkeen Sinun on helpompi hallita yrityksen tulliasioita ja selvittää tarvittaessa lisää juuri teidän organisaatiolle merkittäviä erityiskysymyksiä.

Asiantuntijana toimii tulliasiantuntija OTK Matti Alpua, jolla on vuosikymmenten kokemus tulliasioista niin viranomaispuolelta kuin verokonsulttina

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/tullimenettelyt-ja-tulliverotus-tutuiksi-sujuvoita-vienti-ja-tuontiprosessiasi-2232023-etakoulutus-oulu?variant=43096963252373