Uutta voimaa maatiloille biomassoista -infotilaisuus 30.1.2024

17.01.2024

Biomassat kiertoon Koillismaalla-hanke järjestää Uutta voimaa maatiloille biomassoista-infotilaisuuden Kuusamon kaupungintalolla 30.1.2024. Tilaisuudessa pohditaan biokaasun ja kiertotalouden mahdollisuuksia paikallisille maatiloille. Ohjelmassa on luvassa mm. biokaasutoimijoiden esittelyjä, tutustumista erilaisiin biokaasulaitosvaihtoehtoihin Koillismaan alue huomioiden ja tilaisuudessa käydään läpi alueen hyödynnettävissä olevia biolaitoksen syötteitä. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta ja maatilakokoluokan biokaasulaitoksista kiinnostuneille.

Naturpolis Oy:n hallinnoimassa Biomassat kiertoon Koillismaalla -hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksia. Omavaraisuuden ja materiaalikiertojen tehostaminen ovat merkittävässä roolissa alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisussa, kuin myös kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa.

Paikalliset toimijat mukaan kehitysvaiheessa

Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry sekä Oulun yliopisto. Osatoteuttajien yhteistyöllä ja toisiaan täydentävillä selvityksillä sekä tutkimuksilla saadaan aikaiseksi suunnitelma tehokkaasta korjuu-, logistiikka- ja tuotantoketjusta, jossa ympäristönhoidollisia biomassoja hyödynnetään tehokkaasti ja maatilojen ravinnekiertoa tehostetaan ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä toivotaan mukaan jo tutkimus- ja kehitysvaiheen toimintaan, jotta tietoisuutta ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksista voidaan lisätä. Hankkeen merkittävimpänä hyötynä tulee olemaan ympäristönhoidollisista toimenpiteistä syntyvän biomassan jalostaminen energiaksi tai lannoitteiksi ja kasvitautien torjunta-aineiksi.

Lisätietoja:

Janne Pätsi
Projektipäällikkö (Biomassat kiertoon Koillismaalla ja Kestävästi kehittyvät maatilat)