Via Kareliasta vetovoimainen ja vastuullinen ruokamatkailukohde

13.10.2022

Via Karelia -matkailutien kehittäminen saa nostetta Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten, Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston sekä Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoimien uusien hankkeiden avulla. Hankkeiden päätavoitteena on vastuullinen, entistä tunnetumpi ja vetovoimainen sekä paikallistuotteista elämyksiä tarjoava Via Karelia -matkailutie.

MKN Itä-Suomen keväällä päättynyt Sisältöä kulinaristille kulttuurista –hanke aloitti Via Karelia – matkailutien ylimaakunnallisen kehittämistyön Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa. Tämä työ saa nyt jatkoa, kun reitin pohjoisosia kehittävät hankkeet Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla (Lapin AMK ja Lapin yliopisto) ja Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (MKN Itä-Suomi ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy) saivat rahoituksen valtakunnallisesta harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehausta. Hankkeiden välillä pilotoidaan poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden ja laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Hankkeiden pääasiallinen toiminta-alue sijoittuu Via Karelian pohjoisosissa harvaan asutun maaseudun alueille Kainuusta Itä-Lappiin. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat muun muassa toiminta-alueella sijaitsevat ruoka-, luonnontuote- ja matkailualan toimijat, kulttuurimatkailutoimijat sekä muut toimijat, joilla on kiinnostusta kehittää vastuullisia ruokaan ja luonnon kestävään käyttöön pohjautuvia tuotteita ja palveluja. ”Tavoitteena on saada mukaan laajasti yrityksiä ja muita toimijoita edistämään yhteisiä tavoitteita ja hyödyntämään Via Karelia -matkailutien tuomia mahdollisuuksia”, toteaa hankekoordinaattori Anna Saarela Naturpolikselta.

Hankkeiden päätavoitteena on vastuullinen ja entistä tunnetumpi, vetovoimainen, omaperäinen, paikallistuotteista elämyksiä tarjoava Via Karelia -matkailutie. Lisäksi hankkeissa kehitetään vastuullista ruokamatkailua, edistetään toimijoiden verkostoitumista ja tuetaan yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä palvelumuotoilun keinoin.

Toimenpiteitä toteutetaan yhdessä työpaketeittain ja kunkin hakijaorganisaation paikallistuntemus edistää työpakettien toteutusta osallistujayritysten tarpeisiin sopivasti. Osa toimenpiteistä toteutetaan yhteisinä webinaareina, joiden antia puretaan alueellisissa työpajoissa. Verkostotumista edistetään lisäksi yhteisillä tapahtumilla, kuten lähiruokatreffeillä ja benchmark-matkoilla. Hankkeissa ideoidaan ja kehitetään yhteistyöhön perustuvia matkailutuotteita sekä tarjotaan mahdollisuutta tuoteideoiden sparraukseen ja hankkeessa kehitettyjen potentiaalisimpien pakettien pilotointiin. Hankkeiden aloitustilaisuus (kick-off) toteutetaan viikolla 44.

Hankkeiden taustalla on halu vahvistaa Via Karelian / Singing Heritage Routen mahdollisuuksia saada matkailutielle Euroopan neuvoston kulttuurireittistatus, kehittää kestävää ruokamatkailua sekä lisätä laadukkaiden matkailupalveluiden tarjontaa alueella. Kestävä ruokamatkailu auttaa alueita myös ylläpitämään ja säilyttämään paikallisia perinteitä ja monimuotoisuutta.

Lisätietoja

Anna Saarela
Hankekoordinaattori