Yhteinen näkemys ponnahduslautana Itä-Lapin ja Koillismaan kuntien tulevaisuustyöhön

17.01.2024

Koillisen ulottuvuuden kunnat Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Taivalkoski sekä alueen yritykset ja 3. sektorin toimijat ovat käynnistäneet toimintaympäristön muutoksen mahdollisuuksia ennakoivan yhteistyön. Toimijat astuivat kohti yhteistä tulevaisuutta Rukalla järjestetyssä Tulevaisuusverstaassa, jonka lopputuloksena syntynyt yhteinen tulevaisuusnäkemys toimii ponnahduslautana konkreettisiin jatkotoimenpiteisiin.

”Tavoitteena oli luoda jaettu näkymä alueen muutokseen aina 2040-luvulle asti. Koimme verstaassa poikkeuksellista yhteenkuuluvuutta ja samanmielisyyttä. Tarkastelimme toimintaympäristön muutoksesta nousevia mahdollisuuksia ja uhkia sekä niiden vaikutuksia alueen kehittämiseen ja aloitimme pitkäjänteisen yhteistyön luomalla jaetun tulevaisuuskuvan. Nyt ei ole kyse yksittäisestä hankkeesta vaan seitsemän kunnan yhteisestä tavasta hahmottaa, suunnitella ja rakentaa tulevaisuutta. Tulemme työn edistyessä luomaan tarkemmat pelisäännöt ja organisoitumaan pysyvämmällä tavalla”, toteaa Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja Jari Hentilä.

Uudet konseptit voimavarana haasteiden kohtaamiseen

Alueen kunnilla on omat erityispiirteensä, mutta arvopohja on yhteinen ja yhteiset tavoitteet painavat nyt puntarissa. Geopoliittisen tilanteen epävakaudesta, väestön ikääntymisestä ja vähenemisestä, kuntien rajallisista resursseista ja työvoiman heikosta saatavuudesta huolimatta tulevaisuus näyttää valoisalta.

”Kuvasimme verstaassa kyseisiin haasteisiimme liittyen kiinnostavimmat uudet konseptit, jotka saavat toimintaympäristön muutoksesta voimaa ja lisäävät alueen kilpailukykyä. Konseptiaihiot, joiden jatkokehittämistä nyt jatkamme, tuovat ratkaisuja mm. koulutetun työvoiman rekrytointiin, ympärivuotisen matkailun lisäämiseen sekä alueen saavutettavuuden parantamiseen ”, toteaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie. ”Eivätkö rekrytointipooli, koulutusperäinen muutto, seitsemän kunnan matkailutietokanta, saavutettavuuden lisääntyminen ja digitaalisen ilmailun keskittymä kuulostakin kiinnostavilta?”, hän kysyy.

”Haluamme, että kaikki osapuolet voivat tuntea olevansa yhdessä kehittämisen keskiössä ja, että jonkin kunnan, yrityksen tai sektorin yksittäinen onnistuminen tukee kaikkien yhteistä onnistumista aluetta elinvoimaistavien seuraamustensa myötä. Tämän yhteistyön ytimessä ovat jatkuva vuoropuhelu, yhdessä tekeminen, olemassa olevien vahvuuksien hyödyntäminen ja toimintaympäristön muutoksen huomioiva tarjoamakehitys”, korostaa toimitusjohtaja Harri Lämsä Koillismaan Osuuskaupasta. ”Tämän hanke on tärkeä koko alueen kaikkien toimijoiden kannalta, koosta tai alasta riippumatta, siksi otimme tulevaisuuden härkää sarvista”, hän jatkaa.

Työryhmä varmistaa tulevaisuustyön jatkuvuuden

Toimijoiden yhteinen tulevaisuustyöryhmä luo rungon kehittämistyön suunnitelmalliselle ja määrätietoiselle toteuttamiselle konkreettisine etenemissuunnitelmineen ja tehtävineen. ”Haluamme samalla antaa kaikille kehitys- ja hanketöille yhteiset, entistä voimallisemmin toinen toistaan tukevat raamit, jolloin hankkeiden tuloksellisuus vahvistuu”, määrittelee Hentilä. Tulevaisuustyötä jatketaan yhdessä toimijoiden kanssa Itä-Lapin kuntayhtymän ja Naturpoliksen koordinoimana.

Tulevaisuuden koillinen ulottuvuus -työtä fasilitoi toimintaympäristön muutoksen ennakointiin erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto Näkemysverstas Luotzi Oy. ”Tulevaisuuden koillinen ulottuvuus -visio- ja ohjelmatyö alkoivat lokakuussa 2023 alueen kolmen sektorin avaintoimijoiden näkemyskeskusteluin. Tämä tuotti monipuolisen tietopohjan nyt tammikuussa 2024 pidettyä Tulevaisuusverstasta varten. Laaja ja samalla syvällinen selvitys nosti esille kiinnostavimmat aiheet, joita Tulevaisuusverstaassa käsiteltiin. Verstaassa törmäytettiin alueen avainhenkilöiden näkemyksiä ja ammattitaitoa sekä kansainvälisen tulevaisuustutkijatiimin tuottamia muutosilmiöitä keskenään. Pitää muistaa, että nyt olemme vasta löytäneet tulevaisuuskuvan konkreettisine konseptiaihioineen, mutta tämä on vasta alku. Avoin, johdonmukainen ja pitkäjänteinen yhteistyö on vasta alussa”, kommentoi Näkemysverstas Luotzi Oy:n toimitusjohtaja Markku Kanerva

Tarkempia tietoja aiheesta antavat:

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Jari Hentilä p. 0400 393 797

Toimitusjohtaja

Itä-Lapin kuntayhtymä

Dina Solatie p. 040 354 8370 

Kuntayhtymän johtaja

Koillismaan Osuuskauppa

Harri Lämsä p. 040 737 9546

Toimitusjohtaja

Näkemysverstas Luotzi Oy

Markku Kanerva p. 050 502 9700

Toimitusjohtaja