Ympäristöministeriön asiantuntija vieraili Kuusamossa puurakentamisen edistämisen merkeissä

11.01.2023

Ympäristöministeriön asiantuntija Sini Koskinen ministeriön rakennetun ympäristön osastolta vieraili Kuusamossa tiistaina 10.1.2023 Naturpoliksen kutsumana. 

Ympäristöministeriössä on juuri valmistunut Julkisen puurakentamisen hankintaopas ja vierailun tarkoituksena oli opastaa Naturpolis Oy:n toiminta-alueen kuntia julkisen puurakentamisen edistämisessä. Keskustelua käytiin mm. kuntastrategian merkityksestä ja kirjauksista strategiaan sekä mitä edistämistoimia voidaan tehdä kaavoituksessa ja maanluovutuksessa. Lisäksi keskusteltiin hankinnoista ja siitä, mitä päätöksenteossa tulee ottaa huomioon, kun lähdetään hankkimaan puurakentamista ja hiilineutraaleja ratkaisuja.

Kuusamossa puurakentaminen ja hiilineutraaliuden tavoittelu ovat kaupunkistrategiaan asetettuja teemoja ja tavoitteita. Taivalkoskella uusi kuntastrategia on valmistumassa tavoitteen mukaan kesään mennessä, ja tilaisuuteen osallistujat olivat pohtimassa ja hakemassa oppia siitä, miten käsillä olevat teemat voisivat näkyä heidän strategiassaan. Naturpolis tukee kuntia seuraamalla aluekehityksen toimesta saatavilla olevia rahoituksia sekä kertomalla niistä edelleen alueen yrityksille ja kunnille, sekä hakemalla myös itse hankerahoitusta.

Mukana vierailulla olivat Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen, Taivalkosken kunnanjohtaja Aki Räisänen, Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja Jari Hentilä, yrityskehittäjä Matti Kivelä sekä puu- ja metsätoimialavastaava Tanja Koukkula sekä asiantuntijoita Kuusamon kaupungin rakennustarkastuksen ja kaavoituksen puolelta.  

Janne Haapala Kuusamon vuokrataloilta, Kuusamon kaupungin talonrakennusinsinööri Sami Ervasti ja Sini Koskinen ympäristöministeriöstä Nilonkankaan uudella koululla.
Kuusamon kaupunki rakennuttaa uutta Nilonkankaan alakoulua ja esiopetuspäiväkotia Nilon koulualueelle. Koulun suunniteltu valmistusaika on alkuvuonna 2023 ja koko koulualue pihoineen on valmis loppusyksystä 2023. Koulu on Kuusamon lähihistorian suurin uudisrakennushanke. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 19 M€.