Yrittäjien joulupuurolla kuultiin näkökulmia yrittäjän työhyvinvointiin ja tuottavuuteen

22.12.2022

Naturpoliksen tämän vuoden toiset yrittäjien aamukahvitilaisuudet järjestettiin kahdella paikkakunnalla, Taivalkoskella ja Kuusamossa. Tapahtumiin saapui noin 40 yrittäjää eri toimialoilta.

­Yrittäjien aamukahvit ovat tilaisuuksia tavata, verkostoitua ja saada uutta tietoa sekä keskustella kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista, yrityskehittäjä Matti Kivelä avasi tilaisuudet.

Tiedollisen osuuden tilaisuudessa tarjosi KeMu – eli ketterän muutoskyvykkyyden hankkeessa toimiva tutkijatohtori Päivi Kekkonen Oulun Yliopistosta. Keskustelua ohjasi ja fasilitoi samassa hankkeessa Naturpoliksella työskentelevä projektipäällikkö Mirva Grann.

­Tutkimusten mukaan yrittäjän hyvinvointia vahvistavat sitoutuneisuus, itsemääräämisoikeus, työn merkityksellisyys ja yritykseen identifioituminen, Kekkonen totesi tilaisuuden alussa.

Paikalla olleet yrittäjät olivat varsin yksimielisiä työn- ja vapaa-ajan tasapainottamisen tärkeydestä sekä lomien pitämisestä. Yrittäjän työajaksi ei enää mielletä 24/7/365 vaan moni yrittäjä ilmoitti pitävänsä vuosilomaa 4 viikkoa palkansaajien tapaan. Väsyneenä ja työstä kuormittuneena kognitiivinen suorituskyky laskee ja sama suoritus vie enemmän energiaa ja aikaa. Hyvinvoinnin kannalta rasituksen ja levon rytmi on tärkeää, koska taukoamaton rasitus kuluttaa liikaa ihmisen biologista ja psykologista perusjärjestelmää. Halu jaksaa työssä ja olla työkykyinen eläkeikään saakka, nousi yleisöstä motiivina hyvinvoinnista ja lomista huolehtimiselle. (TTL 2020)

Työn suunnittelu ja oman ajan hallinta päivä-/viikko-/kuukausi- ja vuositasolla koettiin auttavan yrittäjiä pitämään itsensä kunnossa. Suunnitelmallisuudella todettiin olevan merkitystä myös kauppojen syntymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaikki töitä ja tehtäviä ei tulisi pitää samanarvoisina. Priorisointi nousi esille hyvänä keinona työmäärästä selviämisessä. Kokemusten mukaan tärkeimmät tehtävät kannattaa sijoittaa esim. aamun ensimmäisille tunneille, koska vireystila on silloin korkeimmillaan.

Mikrotauot eli työpäivän aikana pidettävät lyhyet tauot olivat osalle yrittäjistä uusi asia ja osalle normaalia arkea. Lyhyelläkin tauolla voi olla suuri merkitys. – Vain kolme syvää hengitystä riittää, hyvinvointiyrittäjä Riina Pelli evästi.

­Hyvinvointia heikentäviä tekijöitä ovat epävarmuus, pitkät työpäivät, vastuu muista, suuri työkuorma ja työn identiteetti sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, Kekkonen avasi yrittäjien hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. ­Samaan aikaan tunnistettiin pitkien työpäivien luovuutta ja innovatiivisuutta heikentävä vaikutus.

Kiire koettiin huolestuttavana ja tuottavuuteen vaikuttavana ilmiönä työyhteisöissä. Voisimmeko unohtaa sanan kiire ja puhua vain vaihtelevasta työmäärästä? Ajatus on täysin mahdollinen, edellyttäen ainakin kiireen sekä yksilön arvostuksen irtikytkentää, eli kiire ei tee ihmisestä yhtään sen arvokkaampaa, vaan toistuessaan on työkykyä heikentävä tekijä.

Vastuu muista nousi keskusteluissa merkittävimmäksi eroksi työntekijöihin nähden. Oman toimeentulonsa lisäksi yrittäjä on vastuussa yrityksestä ja sen työntekijöistä. Vastuu asiakkaista ja asiakassuhteista koettiin merkitykselliseksi ja vaikutus tuottavuuteen tunnistettiin. – Asiaa ei voi kuitenkaan jättää kesken ja asiakasta pulaan, eräs talousalan yrittäjä kommentoi.

Työssään yrittäjät kohtaavat aika ajoin haastavia tilanteita. Omalla tukiverkostolla ja vertaiskumppaneilla todettiin olevan suuri merkitys tilanteiden tasapainottamisessa.  Lisäksi ratkaisuiksi yrittäjät nostivat mm. kuuntelemisen, tosiseikkoihin paneutumisen ja luottamuksellisuuden. Ajoittain myös yön yli nukkuminen koettiin hyvänä vaihtoehtona.

­Yrittäjän hyvinvoinnilla on vaikutuksia yrityksen päivittäiseen toimintaan ja jatkuvuuteen, kuten riskien hallintaan ja ennakointiin. Hyvinvointi vaikuttaa myös toiminnan kehittymiseen ja kasvuun,  Kekkonen esityksensä lopussa kiteytti.

Seuraavat aamukahvitilaisuudet ovat helmikuussa Kuusamossa ja Taivalkoskella. Maaliskuussa 23.3 olemme Rukalla ja johtajuudesta sekä johtamisesta on tulossa puhumaan jääkiekkoilija Lasse Kukkonen. Tervetuloa!

Lähteet:

TTL. 2020. Uni ja palautuminen. https://www.ttl.fi/tyontekija/uni-ja-palautuminen/