Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella

17.08.2022

Naturpolis on mukana YKKIO – Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella-hankkeessa, jossa vahvistetaan Kainuun ja Koillismaan yritysten TKI-kyvykkyyttä.

Tuskastuttaako tulevaisuuden ennakointi? Osaatko tunnistaa toimintaympäristösi mahdollisuudet? Mistä uusia innovaatioita?

Näihin ja moneen muuhun kysymykseen käytännönläheisiä työkaluja tarjolla, kun YKKIO – yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella hankkeen koulutukset käynnistyvät ennakointiin ja toimintaympäristön hahmottamiseen painottuvalla teemalla 22.9.2022 klo 17.00-20.30. Alustajana toimii Forbesinkin tunnustuma futuristi Elina Hiltunen, joka vetää harjoituksen ”Yrityksesi tulevaisuuden näkymät”.

YKKIO-hanke on Kainuun ja Koillismaan yrityksille suunnattu innovaatio-osaamisen koulutuskokonaisuus, joka koostuu kolmesta isosta teemasta; Ennakointi ja toimintaympäristön hahmottaminen, Kehityshankkeiden suunnittelu ja T&K hankkeiden toteutus ja kaupallistaminen. Kuhunkin kolmeen teemaan sisältyy viisi iltatilaisuutena etäyhteydellä toteutettavaa luentoa, joissa opeteltavia asioita käsitellään kunkin osallistujan oman organisaation näkökulmasta harjoitustehtävien kautta.

Osallistujille tehtävän tarvekartoituksen kautta pystymme kohdentamaan koulutusten sisältöä vastaamaan osallistujien tarpeisiin. Tarpeen mukaan voi osallistua vaikka vain yhteen iltatilaisuuteen tai käydä kaikki 15 osiota. Osallistuminen on maksutonta mutta de minimiksen alaista tukea. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan tai kysy tarkemmin mitä lisäarvoa tästä on teille.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Tommi Kyllönen

p. +359 40 154 3826

tommi.kyllonen@kamk.fi

www.kamk.fi/ykkio