Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi

Hankkeessa mukana:

JobBoost-hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillismaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:
 • Tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien (kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityistarpeet.
 • Vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin
 • Vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta

Hankkeessa on kolme työpakettia:

TP1: Palveluprosessin kehittäminen
Palveluprosesseja kehitetään rakentamalla alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja, joilla sitoutetaan eri toimijoita kehittämään työllisyyspalveluihin liittyvää yhteistyötä palvelemaan tehokkaammin ja joustavammin työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeita. Paikallisia kumppanuusmalleja rakennetaan Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle. Osiossa kehitetään myös duuniagenttitoimintamallia.

TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen
Työpaketin toimenpiteet liittyvät koulutusagenttitoiminnan kehittämiseen. Toiminnan tarkoitus on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työnantajien osaamisen kehittämistarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti. Koulutusagentit tekevät tiivistä yhteistyötä duuniagenttien kanssa. Työpaketin toimenpiteitä toteuttavat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi
Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään alueen työmahdollisuuksia markkinoimalla sekä rekrytointi- ja
asettautumismalleja kehittämällä. Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kansainväliseen rekrytointiin liittyvät
erityispiirteet. Toimenpiteitä toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla.

Kaikkiin päätavoitteisiin liittyy kunta- ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä paikallistuntemuksen hyödyntäminen työllisyyteen liittyvissä prosesseissa. Tavoitteena on luoda pysyviä kumppanuusmalleja ja mielikuvaa yhtenäisestä työssäkäyntialueesta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin täällä.

Tutustu yhtenäisen työssäkäyntialueen Maan pinnalla -konseptin toteutuneisiin kampanjoihin ja toimenpiteisiin

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy, osatoteuttajina Kainuun ammattiopisto Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven kaupunki ja Posion kunta. Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion alueella.

Hankkeen osatoteuttajat
 • Posio
 • Pudasjärvi
 • Kao
 • OSAO
 • Ksak Oy
Hankkeen päätoteuttaja
 • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
 • 01.09.2020 - 31.08.2023
 • Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,95 milj. euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 1,56 milj. euroa (80%). Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 30.4.2023.

Liittyvät uutiset

Ohjaamo Kuusamo

Työllisyyspalvelut muuttivat Kuusamon kaupungintalon tiloihin

Lue lisää