Tastes from Finland – Elintarvikeyritysten viennin edistämishanke

Hankkeessa mukana:

Luontoympäristö, pohjoisen eksotiikka ja luonnontuotteiden erityislaatuisuus luovat mahdollisuuksia menestystuotteiden kehittämiseen Aasian markkinoille. Suomalaiset premium -tuotteet sopivat vietäväksi ostovoimaisiin ja korkealaatuista ruokaa arvostaviin maihin, kuten Japaniin. Hankealueella on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa.

Hankkeen tavoitteena on alueen elintarviketuotannon elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. Hankkeessa tehdään markkinaselvitys, jonka perusteella haetaan potentiaalisia japanilaisia yhteistyökumppaneita. Hankeaikana yritykset tekevät tutustumis- ja tiedonkeruumatkan Japaniin FOODEX -messuille. Matkan tarkoituksena on lisäksi tavata selvityksen perusteella valikoituneita yhteistyötahoja Tokiossa sekä testata yritysten tuotteiden vastaanottoa Japanissa ja saada arvokasta palautetta tuotekehitykseen.

Hankkeen toteuttaja on Naturpolis Oy ja yritysryhmään kuuluu viisi elintarvikealan yritystä alueelta.

Hankkeen loppuraportti.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.11.2020 - 31.05.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 43 842€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 32.882€, ja yksityisrahoituksen osuus on 10.960€.