Kuusamo on yksi Suomen vetovoimaisimmista kunnista

27.03.2024

Kuusamo on Suomen lähes kolmestasadasta kunnasta viidenneksitoista vetovoimaisin. Näin kertoo Taloustutkimuksen toteuttama Muuttohalukkuus Suomessa 2023 -tutkimus. Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamo on toiseksi vetovoimaisin ja 10–15 000 asukkaan kuntien kokoluokassa sijoitus on kolmas.

Muuttohalukkuustutkimuksen mukaan Kuusamon vetovoima on kasvanut vuodesta 2022. Kyselyyn vastanneet kertoivat Kuusamoon sopiviksi ominaisuuksiksi ainutlaatuisen luonnon, turvallisuuden, hyvät harrastusmahdollisuudet ja kiinnostavat nähtävyydet. Vähemmän tunnettuja olivat alueen kulttuuritarjonta sekä opiskelu- ja työmahdollisuudet.

Vuoden alussa alkaneessa Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla –hankkeessa kehitetään Koillismaan kuntien työllisyys- ja asettautumispalveluita, palveluiden tunnettuutta ja alueen markkinointia osaajien houkuttelussa. Palveluja kehitetään alueelle muuttaville sekä jo täällä asuville.

”Hankkeessa pilotoidaan työelämätulkkimallia, jonka avulla tarjotaan pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle. Työelämätulkki voi tukea esimerkiksi työkykyyn, kulttuuriin ja kieleen liittyvissä asioissa. Asettautumispalveluja kehitetään niin, että myös kansainvälisten osaajien asettuminen alueelle osataan ottaa paremmin huomioon. Samanaikaisesti kehitetään myös toimenpiteisiin liittyvää vaikuttavuuden arviointia”, kertoo Kuusamon kaupungin projektipäällikkö Elise Ylitalo.

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n toimenpiteissä tuodaan esiin Kuusamon ja Taivalkosken työmahdollisuuksia Maan pinnalla –aluemarkkinointikonseptin kautta. Lisäksi kehitetään alueen etätyömahdollisuuksia ja yrityspalveluita kansainvälisille yrittäjille.

Hankkeen ensimmäisinä toimenpiteinä toteutettiin sosiaalisessa mediassa talvilomien mainoskampanja, jonka kohderyhmänä olivat alueella lomailevat. Aluetta esiteltiin myös Rukan kauppakeskus Kumpareessa Muuttoklinikalla, jossa ohikulkijat saattoivat käydä uraohjaajien juttusilla.

”Tuomme esiin ihan tavallista arkea ja Koillismaalla asumisen erityispiirteitä esimerkiksi muuttajien tarinoiden kautta. Rukan tunnettuus on Suomen tasolla hyvä, mutta monet muut alueen palvelut ja mahdollisuudet kaipaavat esiintuomista”, sanoo Naturpoliksen projektipäällikkö Riikka Tuomivaara.

Posion kunta on mukana Koillismaan yhteismarkkinoinnissa Maan pinnalla-kanavissa ja asettautumispalveluiden kehittämisessä. Tällä hetkellä kunnassa on avoinna asettautumiskoordinaattorin työpaikka.

”Asettautumiskoordinaattori järjestää muun muassa muuttajatilaisuuksia, kehittää Uusi Posiolla -konseptia ja on kuntaan muuttavan tukena niin sanottuna kyläkaverina. Hänen työkuvaansa kuuluu myös yhteisö- ja etätyötila Tarmon kehittäminen”, kertoo Posion hankesuunnittelija Minna Kauppinen.

Kevään aikana hankkeessa toteutetaan työvoimatarveselvitys yhteistyössä ulkopuolisen toimijan kanssa. Selvityksen avulla saadaan tietää alueen yritysten työvoimatarve ja lisäksi selvitetään, onko alueella työpaikkoja, joita voivat tehdä kansainväliset osaajat, joilla ei ole suomen kielitaitoa tai se on vähäistä.

Work & Stay -hankkeen päätoteuttaja on Kuusamon kaupunki  ja osatoteuttajia ovat Naturpolis Oy,  Ksakki ry, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki, Puolangan kunta sekä Taivalkosken kunta.  Euroopan unionin osarahoittaman kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 2 224 917 euroa.

Lisätietoja