Biomassat kiertoon Koillismaalla

Hankkeessa mukana:

Biomassat kiertoon Koillismaalla hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksia.

Omavaraisuuden ja materiaalikiertojen tehostaminen ovat merkittävässä roolissa alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisussa kuin myös kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa.

Hankkeen päätoteuttaja: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Hankkeen osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry sekä Oulun yliopisto.

Osatoteuttajien yhteistyöllä ja toisiaan täydentävillä selvityksillä ja tutkimuksilla saadaan aikaiseksi suunnitelma tehokkaasta korjuu-, logistiikka- ja tuotantoketjusta, jossa ympäristönhoidollisia biomassoja hyödynnetään tehokkaasti ja maatilojen ravinnekiertoa tehostetaan ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Yritysten ja yhdistyksien aktivointi mukaan tutkimus- ja kehitysvaiheen toimintaan lisää tietoisuutta ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksista ja mahdollisesti luo työpaikkoja maaseudulle.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan raportti maatilojen biokaasulaitosten sekä ympäristönhoidollisten biomassojen mahdollisuuksista Koillismaalla. Hankkeen merkittävimpänä hyötynä nähdään se, että ympäristönhoidollisista toimenpiteistä syntyvä biomassa pystytään jalostamaan energiaksi tai lannoitteiksi ja kasvitautien torjunta-aineiksi.

Ympäristönhoidosta voi tulla kannattavaa liiketoimintaa.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Luonnonvarakeskus
  • Suomen ympäristökeskus
  • Pro Agria Oulu ry
  • Oulun Yliopisto
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.04.2023 - 31.03.2026
  • Hankkeen kokonaisbudjetti 1 192 410 €, josta tuen osuus 70 %. Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Liittyvät uutiset

Biomassoissa on potentiaalia

30.1.2024 järjestetty Uutta voimaa maatiloille...
Lue lisää

Uutta voimaa maatiloille biomassoista -infotilaisuus 30.1.2024

Biomassat kiertoon Koillismaalla-hanke järjestää Uutta...
Lue lisää